21 APRIL KL 19:00

Vår lokala hyresgästförening H44 (Heleneborgsgatan 44) kallar till årsmöte. Alla medlemmar och alla som vill bli medlemmar är välkomna!

På grund av rådande omständigheter med Corona så vidtager vi säkerhetsåtgärder.

Mötet hålls utomhus på Långholmen, håll avstånd mellan varandra.

Vid bra väder ses vi uppe vid amfiteatern.

Vid regn ses vi under Västerbron strax intill JAS-gripen monumentet.

Ur dagordningen:

* Styrelsens berättelse för 2019

* Val av styrelse och revisorer

* Nominering till uppdrag i Hyresgästföreningen för 2020

* Verksamhetsinriktning 2020

Nomineringar lämnas direkt på mötet.

Välkomna!