Vår lokala hyresgästförening H44 (Heleneborgsgatan 44) kallar till årsmöte.
Alla medlemmar och alla som vill bli medlemmar är välkomna!

Måndagen den 15 november 2021 kl.19:00

På grund av rådande omständigheter med Covid-19 så har verksamheten
under 2021 legat nere förutom vår trädgårdsgrupp.
Mötet hålls utomhus på vår gård.
Vi håller själva årsmötet kort men ger de som vill tillfälle att samlas och
diskutera efteråt. Bland annat så har vår fastighet sålts men än så länge
är affären inte officiellt godkänd och därav har vi ingen ytterligare info om detta.

Ur dagordningen:
* Styrelsens berättelse för 2020
* Val av styrelse och revisorer
* Nominering till uppdrag i Hyresgästföreningen för 2021 utgår
* Verksamhetsinriktning 2021 stilla förutom gården pga covid-19

Nomineringar lämnas direkt på mötet.

Välkomna!

/Styrelsen H44