Årsmöte
28:e februari 2022
Kl 19:00

Vår lokala hyresgästförening H44 (Heleneborgsgatan 44) kallar till årsmöte.
Alla medlemmar och alla som vill bli medlemmar är välkomna!
På grund av rådande omständigheter med Covid-19 så har verksamheten
under 2020/2021 legat nere förutom vår trädgårdsgrupp.
Mötet hålls digitalt via TEAMS
Ur dagordningen:
* Styrelsens berättelse för 2021
* Val av styrelse och revisorer
* Nominering till uppdrag i Hyresgästföreningen för 2022
Nomineringar lämnas direkt på mötet.

Länk till årsmötet:
https://teams.live.com/meet/94480141695553
Önskar du få länken skickad via mail?
Maila styrelsen@h44.se senast den 27:e februari så skickar vi en
inbjudningslänk.
Välkommen!

www.H44.se
www.hyresgastforeningen.se