VI BOR PÅ HELENEBORGSGATAN 44

Om oss

 

Lokalföreningen Heleneborgsgatan 44 

Antal medlemmar: 30 (dec21)

Antal lägenheter: 40 (maj18) 

Maila styrelsen: styrelsen@h44.se 

Vi i styrelsen för H44 samt trädgårdsgruppen:

Ordförande: Martin Bergström

Sekreterare: Ola Svenre

Kassör: Joakim Jörlander

Ledamot: Annelie Schedin

0730-381260

Ledamot: Berith Gustavsson

Ledamot: Tomas Videgård

073-640 16 30

Ledamot: John Eyre

Ledamot: Carin Leander
Ledamot: Martin Öhman
Revisorer: Södermalms HGF
www.sodermalmsforeningen.se
Representant - Husombud: Annelie Schedin

Är du intresserad av att bli nominerad för detta uppdrag, kontakta styrelsen.

Representant - Förhandlingsrådet för privata fastigheter: Vakant
Representant - Privata delegationen för Stockholms stad: Vakant

Är du intresserad av att bli nominerad för detta uppdrag, kontakta styrelsen.