VI BOR PÅ HELENEBORGSGATAN 44

Om oss

 

Lokalföreningen Heleneborgsgatan 44 

Antal medlemmar: 29 (apr20)

Antal lägenheter: 40 (maj18) 

Maila styrelsen: styrelsen@h44.se 

Vi i styrelsen för H44 samt trädgårdsgruppen:

Ordförande: Annelie Schedin

0730-381260

Sekreterare: Ola Svenre

Kassör: Johan Fidán
Ledamot: Vakant
Ledamot: John Eyre

Ledamot: Martin Bergström

Ledamot: Tomas Videgård

073-640 16 30

Ledamot: Berith Gustavsson

Ledamot: Joakim Jörlander

Revisorer: Södermalms HGF
www.sodermalmsforeningen.se
Representant - Förhandlingsrådet för privata fastigheter: Johan Fidán
Representant - Privata delegationen för Stockholms stad: Vakant

Är du intresserad av att bli nominerad för detta uppdrag, kontakta styrelsen.